Παράλληλα στο φεστιβάλ αυτό δεν θα λείπει και ο ψυχαγωγικός τομέας «διασκέδαση» όπου θα περιλαμβάνει παιχνίδια και διαγωνισμούς.